Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

 Innertruth I Tjing consult, gevestigd aan Smidslaantje 7, 8426 DA Appelscha, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.innertruth.net https://www.innertruth.nl
Smidslaantje 7
8426 DA Appelscha
+31625153680
 
1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Innertruth I Tjing Consult verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld middels het aanvragen van een I Tjing Consult.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- IP-adres
- Bankrekeningnummer
- Persoonsgegevens aanwezig in wekelijkse backups van deze websites


2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.
Wij verwerken geen andere bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Innertruth I Tjing Consult verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
a. Het afhandelen van uw betaling (facturering)
b. U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
c. Om goederen en diensten bij u af te leveren
 

4. Geautomatiseerde besluitvorming
Innertruth I Tjing Consult neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen kunnen worden door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Innertruth I Tjing Consult) er tussen zit. Innertruth I Tjing Consult gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Geen -


5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Innertruth I Tjing Consult bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- (Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden
- Voor- en achternaam -> Totdat u aangeeft geen klant meer te zijn -> 3a
- E-mailadres -> Totdat u aangeeft geen klant meer te zijn -> 3a, 3b, 3c
- IP-adres -> Totdat u aangeeft geen klant meer te zijn
- Bankrekeningnummer -> Totdat u aangeeft geen klant meer te zijn -> 3a, 3d
- Backups > 1 jaar terug > 3f: een jaar terug kunnen is voldoende om een gehackte website weer te herstellen met een backup. Note: voor langer dan een jaar worden 1 backup aangehouden, die van de eerste week van het jaar, maar niet voor langer dan 5 jaar.


6. Delen van persoonsgegevens met derden
Het I Tjing Consult delen wij niet met derden en ook het antwoord vanuit het consult niet tenzij uitdrukkelijk gewenst door de klant. Innertruth I Tjing Consult verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Innertruth Webdesign/Computerhulp - CMSJoy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Innertruth I Tjing Consult en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Innertruth I Tjing Consult wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Innertruth I Tjing consult neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Innertruth Webdesign/Computerhulp - CMSJoy heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

- Beveiligingssoftware: virusscanner en firewall
- Unieke en lange complexe wachtwoorden, waar mogelijk en met toestemming van de klant.
- Voor websites van klanten: 2 factor authentication (2FA) waar dit technisch tot de mogelijkheden behoort
- Voor opslag van backups van websites van klanten: 2 factor authentication (2FA)